VÅRA DEBITERINGSNORMER OCH LEVERANSAVTAL

Gäller Storstockholm om inte annat överenskommits

DSC_0290_edited.jpg

STORSTOCKHOLM

  • Elektriker:                          595kr/tim

  • Servicebil (inkl vägtullar): 595kr/dag

  • Servicebåt:                       1500kr/dag

  • P-avgifter:                         netto

  • Elkonsult:                          975kr/tim

  • Elmateriel:                        Ahlsell riktpris

  • Tillägg underentreprenör: +12%

Samtliga angivna belopp är exklusive moms

LEVERANSAVTAL

För juridiska personer gäller AB04 eller ABT06.
Personalliggare ombesörjes av kunden om ej annat överenskommits.
För fysiska personer gäller Hantverkarformuläret 17.
Önskemål om ROT-avdrag skall lämnas innan arbetet påbörjas.

DSC_0181.JPG